Support til brug af beregningsværktøjerne

Der ydes ingen support til brug af regnearkene.


Hvorfor er beregningsværktøjerne gratis?

Regnearkene er ikke udviklet med salg for øje, men i forbindelse med projekteringsopgaver og til undervisningsbrug. Udgifterne til udvikling af regnearkene er derfor allerede afholdt. Som udviklere ønsker vi, at flest muligt kan få glæde af værktøjerne.


Kan jeg dele mine regneark på buchhart.dk?

Ja, hvis regnearket overholder følgende kriterier: ikke ophavsbeskyttede, er brugervenlige, har relevans inden for HVAC-branchen og er grundigt kvalitetssikrede. Hvis du mener, dit regneark lever op til kriterierne, så er du velkommen til at sende det til admin@buchhardt.dk, så vil jeg evaluere på, om det kan blive offentliggjort på buchhardt.dk.


Bliver der indført betaling for brug af beregningsværktøjerne?

Der er ikke planlagt brugerbetaling af de nuværende regneark.


Udvikles der nye beregningsværktøjer?

Jeg har flere regneark i kø, som er udviklet i alfa-versioner, som endnu ikke er uploadet. De bliver uploadet som betaversioner, når de er testet yderligere og brugerfladerne er gjort betjeningsvenlige.