Kan det betale sig at fyre med brænde?

Med stigende energipriser og fare for forsyningsafbrydelser er dét et højaktuelt spørgsmål – men det er ikke helt enkelt at besvare. For når priser på brænde skal sammenlignes, så kræver det, at man har styr på fagudtryk som rummeter, skovrummeter og kasserummeter. Derudover er brændværdierne forskellige i en rummeter bøgetræ sammenlignet med en rummeter fyrretræ. Afhængigt af hvor godt en brændestak er stablet, så vil den indeholde mere eller mindre luft mellem brændestykkerne, som skal fratrækkes energiindholdet. Brændværdien i træ som tørstof er ca. 19 MJ/kg. Men da træ typisk indeholder 10-15 % vand, skal en del af energien i træet først benyttes til at fordampe fugten.

Jeg har lavet et regneark, som beregner brændværdien som funktion af brændestablens form, vandindhold og træsort.

I arket kan type og produktionsår på den ovn/kedel, der benyttes, til indfyringen også angives. Arket fratrækker skorstenstabet, og den nyttegjorte energi beregnes automatisk.

Det er også muligt at indtaste brændselsprisen i kr./rummeter, hvorefter prisen omregnes til kr./kWh – dermed kan prisen sammenlignes med andre brændsler som naturgas og fjernvarme.

Find ud af, om det kan svare sig for dig at fyre med brænde – regnearket kan downloades gratis her:

http://buchhardt.dk/?product=beregning-af-energiindhold-i-braende

Værd at vide

Brænde bør indeholde mindre end 18 % vand, når du fyrer med det.

Pejseindsatse har en virkningsgrad på ca. 20 %. Moderne brændeovne har en virkningsgrad på op til ca. 85 %. Det er ikke muligt at lave brændeovne med virkningsgrader over ca. 85 %, da mere effektive brændeovne ikke vil skabe det nødvendige skorstenstræk.

www.buchhardt.dk kan du også downloade regneark til dimensionering af rør, kanaler, varmtvandsbeholdere og meget mere.

Skriv et svar