Beregningsprogrammer til:

 • vandføring
 • tryktab
 • udstrømning gennem hul
 • volumen og opholdstid i rør
 • jorddækning
 • nedsivning, olie-/benzin- og fedtudskillere
 • lydtryk
 • gulvvarme
 • etc.

Beregningerne er som udgangspunkt begrænset til Wavins egne produkter.


Værktøjer til:

 • funktionsafprøvninger
 • tjeklister
 • beregningsværktøjer
 • besparelsesforslag
 • og meget mere

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger er en del er Energistyrelsens målrettede informationsindsats og har eksisteret siden 2008.


Quick-dimensioneringsværktøj til:

 • rør
 • ventiler
 • pumper
 • trykdifferensregulatorer
 • etc.

Værktøj til dimensionering af komponenter til køle- og varmeanlæg. Særdeles velegnet til VVS-installatører og montører, der i “marken” har brug for at vælge de rette komponenter. Værktøjet er tidligere kendt som Varmehjulet.