Ansvarsfraskrivelse

Excel-beregningsværktøjerne er betaversioner. Ved køb/download af beregningsværktøjerne, erklærer man sig indforstået med, at beregningsværktøjerne kan indeholde fejl og mangler. Enhver form for tab, skade eller fejl kan aldrig henføres til Buchhardt.dk ved Jesper Buchhardt eller 3. part.

Buchhardt.dk ved Jesper Buchhardt tilstræber, at beregningsværktøjer, formler, informationer, mv. er korrekte. Af flere grunde, herunder brugernes IT-styresystemer, Microsoft Excel-versioner, materialer, love, standarder og vejledninger, kan der forekomme fejl, udeladelser, unøjagtighed eller forsinkelser i beregningsresultater eller informationer. Buchhardt.dk ved Jesper Buchhardt forbeholder sig ret til uden varsel at ændre beregningsværktøjer eller informationer.

Buchhardt.dk ved Jesper Buchhardt fraskriver sig i videst muligt omfang og uanset årsagsforholdene ethvert ansvar for beregningsresultaternes og informationernes rigtighed og for enhver utilsigtet virkning af deres anvendelse.
Ansvarsfraskrivelsen er gældende, uanset om læseren/brugeren har modtaget skriftlige eller mundtlige anvisninger til brugen af beregningsværktøjerne af Jesper Buchhardt eller 3. part.

Derudover fraskriver Buchhardt.dk ved Jesper Buchhardt sig ethvert ansvar for virus, som måtte være pådraget brugeres computerudstyr som følge af browsing, download eller lignende transaktioner i forbindelse med brug af hjemmesiden.